Pro Vaše soukromí a pohodlí
722 909 350

Bezrámový systém AluVerso

Bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm a vodících hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkónů a vý klenků domů. Systém je určen pro zasklívání atypic kých tvarů balkónů a lodžií. Skleněné tabule jsou vsazeny do hliníkových lišt pomocí gumového těsnění. V hliníkových lištách jsou zabudovány plastové dílce s ložisky zajišťujícími posun křídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání. Konstrukční řešení umožňuje posun křídel přes roh kolejnice. Ve spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují těsnost celé konstrukce. Ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci.

Certifikace

Materiály

Skladba, konstrukce a funkce výrobku

Způsob osazení výrobku

Rozměry

Hmotnost

Provoz a údržba

Realizace objednávky: před podepsáním smlouvy o dílo provede technik montážní firmy bezplatné zaměření, kontrolu stavu nosného prvku a zpracuje cenovou nabídku

Záruční lhůta: 24 měsíců na kompletní dodávku (mimo skla)

Životnost: min. 20 let, předpokládaná cca 50 let

Montáž: z vnitřní strany lodžie (bez použití lešení či lávky)

Technický list ke stažení zde.